De ins en outs van smart industry

Smart industry: klinkt tof, maar  wat is het nou eigenlijk? Begint het jullie ook al te duizelen bij het horen van termen als ‘Internet of Things’, ‘big data’ of ‘artificial intelligence’? En zien jullie door de bomen het bos niet meer? Dat begrijpen we bij Factory 4 Future maar al te goed. Daarom hebben we dit artikel over smart industry voor jullie geschreven.

We nemen je mee in de wondere wereld van het Internet of Things (IoT), big data en vertellen je meer over voorspellend onderhoud, artificial intelligence en algoritmes. Zijn jullie er klaar voor?

De wondere wereld van het Internet of Things

Laten we beginnen bij het begin. Smart industry heeft te maken met industrie 4.0. Ook wel de vierde industriële revolutie genoemd. De voorgaande drie revoluties waren die van de stoommachine, massaproductie en elektriciteit, digitalisering en industriële automatising. En nu zijn we dus aangekomen bij revolutie nummer 4. Hoezo revolutie, zul je misschien denken. De term revolutie komt voort uit de snelheid van de ontwikkelingen rondom smart industry. De impact van industrie 4.0 op de industriële wereld is groot. Dat komt met name door de andere manier van werken en denken die het vereist. Binnen industrie 4.0 worden begrippen als artificial intelligence (AI) en big data veel genoemd. Deze begrippen worden in dit artikel verder toegelicht. 

Het doel van smart industry is het slimmer maken van industriële processen. Dat gebeurt door gebruik te maken van het internet waardoor alles met elkaar in verbinding staat. Dit wordt ook wel het Internet of Things (IoT) genoemd; een netwerk van verschillende apparaten die via het internet met elkaar verbonden zijn en data uitwisselen. Doordat assets onderling data kunnen uitwisselen, ontstaan slimme fabrieken. Dit zijn vaak fabrieken die volhangen met sensoren. Deze sensoren verzamelen data die online, in de cloud, kunnen worden samengevoegd. 

Big data: orde scheppen in de waardevolle chaos

Omdat objecten, services en mensen continu communiceren en data uitwisselen, ontstaan enorme datasets. Deze grote sets worden ook wel ‘big data’ genoemd. Deze naam hebben ze te danken aan de grote diversiteit en snelheid waarmee het volume van de datasets toeneemt. Het is van belang dat deze ‘big data’ zorgvuldig wordt verzameld, geprepareerd en geanalyseerd. Alleen zo blijft de data overzichtelijk en kan belangrijke informatie gemakkelijk worden gevonden. Door informatie te analyseren en combineren, kunnen waardevolle inzichten ontstaan die op allerlei verschillende manieren kunnen worden gebruikt in besluitvorming en bedrijfsvoering.

De weg naar voorspellend onderhoud

Een mogelijke manier om data te gebruiken, is het optimaliseren van jullie onderhoudsstrategie. Een voorbeeld hierbij is ‘condition based maintenance’ (CBM). Het is de meest gebruikte strategie in de onderhoudswereld op dit moment. Hierbij wordt de conditie van de assets gemonitord. Op basis van meetgegevens kan onderhoud worden uitgevoerd. Er kunnen alarmen worden ingesteld voor minimale en maximale waarden.  Dat zorgt ervoor dat er een alarm afgaat zodra de gemeten waardes hier boven of onder komen. De Technische Dienst kan dan de ernst van de melding checken en eventueel in actie komen. Zo kan er worden bespaard op tijd, geld en materialen omdat er geen onnodig onderhoud meer wordt uitgevoerd. 

Dankzij dataverzameling is het mogelijk om nog een stap verder te gaan dan condition based maintenance (CBM). De stap die hierop volgt is ‘predictive maintenance’ (PM), in het Nederlands ook wel bekend als voorspellend onderhoud. Bij CBM moeten medewerkers de data zelf interpreteren. Bij voorspellend onderhoud wordt er gebruik gemaakt van algoritmes om te kunnen voorspellen wanneer een machine onderhoud nodig heeft om te voorkomen dat deze stil komt te staan. Daar zit het grote verschil met CBM, het algoritme denkt met je mee en interpreteert verzamelde data. Dankzij sensoren kunnen defecten worden gedetecteerd, nog voordat deze kunnen omslaan naar een storing. De Technische Dienst kan dan direct in actie komen. Meer weten over voorspellend onderhoud? Download dan hier ons e-book. 

Artificial intelligence en algoritmes

Artificial intelligence staat in het Nederlands ook wel bekend als kunstmatige intelligentie. Daarmee wordt het vermogen van machines om te kunnen leren, denken en begrijpen bedoeld. De machines kunnen ‘menselijke intelligentie’ tonen. Kunstmatige intelligentie-programma’s kunnen worden ingezet om informatie te verwerken, complexe patronen te ontdekken en conclusies te trekken op basis van de geanalyseerde datasets. Op basis van deze conclusies kunnen ze zelfs aanbevelingen doen. Kunstmatige intelligentie is een tool om tot voorspellend onderhoud te komen. 

Een van de vele toepassingen van artificial intelligence is machine learning. Daarbij hebben machines vaardigheden om te leren op basis van ervaringen. Dat kan met of zonder menselijke begeleiding en gebeurt met algoritmes. Algoritmes zijn wiskundige formules die gebruik maken van data. Daarmee trainen ze zichzelf en kunnen ze verborgen patronen in een dataset vinden. Dat is heel fijn binnen het conditie-gebaseerd of zelfs voorspellend onderhoud. 

Aan de slag met industrie 4.0

Dit waren de ins en outs van smart industry in een notendop. Wil je na het lezen van dit artikel graag meer weten over industrie 4.0 en alle bijbehorende termen? Klik dan hier voor onze smart industry-begrippenlijst.

Worden jullie nou net zo enthousiast van smart industry als wij en staan jullie te popelen om hiermee aan de slag te gaan? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. We zijn bereikbaar op 0341 – 741 444 en via info@factory4future.com