Begrippenlijst smart production en OEE

Ha techneut, hier lees je alles over OEE

OEE is razend populair in de productiewereld. De hoogste tijd om er dus eens dieper in te duiken en te ontdekken wat OEE precies inhoudt. We hebben een begrippenlijst gemaakt. Hierin lees je alles over de begrippen rondom OEE en wat ze betekenen. Grofweg bestaat OEE uit drie onderdelen: de beschikbaarheidsgraad, de prestatiegraad en de kwaliteitsgraad. Samen helpen ze je de effectiviteit van je productieproces te bepalen. Neus eens rond op deze pagina of klik op een van gelinkte de begrippen om direct naar de bijbehorende uitleg te gaan.

Overall Equipment Effectiveness (OEE)

De overall equipment effectiveness, weer zo’n ingewikkelde Engelse term die je mogelijk niet zoveel zegt. Zonde, want zo ingewikkeld hoeft het helemaal niet zoveel te zijn. De OEE is namelijk een een formule om de effictiviteit van jullie productielijnen en -processen te berekenen. In de formule draait het om het ideale productieniveau en in welke mate jullie op dit niveau presteren. Jullie OEE wordt bepaald door drie factoren: de beschikbaarheid, de prestatie en de kwaliteit. Door deze met elkaar te vermenigvuldigen, kun je dus jullie effectiviteit berekenen. Dat hoef je overigens niet allemaal uit je hoofd te doen, daar kan de OEE-software van Factory 4 Future je bij helpen. Met behulp van sensoren monitor je jullie prestaties, die real-time worden gevisualiseerd op een dashboard. Zo zie je in één oogopslag hoe jullie presteren.

OEE = beschikbaarheid x prestatie x kwaliteit

Kernprestatie indicator

Zegt dit begrip je niet zoveel? Wellicht ben je beter bekend met een van zijn aliassen: een key performance indicator, een kengetal, een kritieke prestatie indicator of kortweg een KPI. Mocht dit geen belletje doen rinkelen, leggen we je graag uit wat dit dan precies betekent. Heel simpel gezegd zijn dit kwantitatieve indicatoren die worden uitgedrukt in getallen en gekoppeld zijn aan bedrijfsdoelstellingen. Dat maakt ze goed meetbaar en een belangrijk onderdeel van je prestatie-management. Door je opgestelde KPI’s te monitoren, zie je precies of je op schema ligt en kun je op tijd bijsturen als dat nodig is.

Beschikbaarheidsgraad

De ideale machine draait altijd. Dat is de droom, maar helaas is dat in de praktijk niet altijd haalbaar. Om inzicht te krijgen in hoe vaak een machine draait en stilstaat, heb je de beschikbaarheidsgraad nodig. Een belangrijke KPI om te kunnen bepalen in welke mate een machine beschikbaar is om te produceren. Binnen de beschikbaarheidsgraad wordt gekeken naar de stilstanden van een machine. Grofweg zijn die in te delen in drie oorzaken:

  • Onderhoud, zowel gepland als acuut,
  • Ombouw
  • Modificaties

De beschikbaarheidsgraad vertelt je hoeveel procent van de totale tijd een machine daadwerkelijk waarde toevoegt aan het productieproces en het eindproduct. Een stilstaande machine levert geen waarde en kost juist geld. De beschikbaarheid kan worden berekend door de werkelijke productietijd te delen door de beschikbare productietijd

Beschikbaarheidsgraad = werkelijke productietijd / beschikbare productietijd x 100%. 

Prestatiegraad

Elke machine heefteen optimale draaisnelheid. Dat is de snelheid waarmee een machine draait, beweegt, produceert, rolt etc. Het kan zijn dat deze optimale snelheid niet haalbaar is. Dat kan meerdere oorzaken hebben. Bijvoorbeeld omdat de conditie van de machine de snelheid niet toelaat of omdat de aanvoer van de producten te laag is. Ook de prestatiegraad is een belangrijke KPI omdat het aan het licht kan brengen dat er ergens in het productieproces iets misgaat. Je berekent de prestatiegraad door de gerealiseerde uitvoer te vergelijken met de maximaal haalbare uitvoer.

Prestatiegraad = gerealiseerde uitvoer / maximaal haalbare uitvoer x 100%

Kwaliteitsgraad

De kwaliteit van de producten die jullie produceren is enorm belangrijk. Als de kwaliteit beneden peil is, worden producten afgekeurd en dat wil je natuurlijk koste wat het kost voorkomen. Het kan zijn dat een machine een afwijkende manier van produceren heeft omdat hij in verminderde conditie verkeerd of dat het inkomende product niet voldoet aan jullie eisen. De kwaliteitsstandaard maakt jullie lijnverliezen inzichtelijk, denk aan materiaal en producten. Je kunt de kwaliteitsgraad berekenen door de goedgekeurde producten te vergelijken met de totaal geproduceerde producten.

Kwaliteitsgraad = aantal goedgekeurde producten /aantal geproduceerde producten x 100%

Technische beschikbaarheid