Begrippenlijst smart maintenance

Ha techneut, hier lees je alles over voorspellend onderhoud

In onderstaande begrippenlijst vertellen we jullie alles over smart maintenance en datgene wat er mee samenhangt. Lees hieronder per begrip de betekenis en wordt een expert in smart maintenance. Scroll door deze pagina of klik op een van de onderstaande begrippen om direct naar de uitleg te gaan.

Condition based maintenance (CBM)

Condition based maintenance, op zijn Nederlands conditie-gebaseerd onderhoud, is een strategie binnen de onderhoudswereld. Hierbij wordt de conditie van assets gemonitord. Op basis hiervan kan onderhoud worden uitgevoerd op de assets. Het is mogelijk om alarmen in te stellen voor maximum- en minimumwaarden die de meetgegevens mogen bevatten. Als de waardes dan boven het maximum of onder het minimum gemeten worden, gaat dit alarm af en kan de Technische Dienst hierop acteren. Het voordeel van conditie-gebaseerd onderhoud is dat er onderhoud wordt uitgevoerd als dit werkelijk nodig is, daarmee kunnen tijd, materialen en geld bespaard worden. CBM is op dit moment de meest gebruikte onderhoudsstrategie en is een voorloper van voorspellend onderhoud.

Predictive maintenance (PdM)

Predictive maintenance, ook wel voorspellend onderhoud of smart maintenance genoemd, draait om het voorspellen van het optimale moment voor onderhoud. Voorspellend onderhoud gaat een stap verder dan conditie-gebaseerd onderhoud (CBM). Bij CBM moeten medewerkers de gemeten waarden zelf interpreteren en hierop anticiperen. Bij voorspellend onderhoud wordt er met behulp van algoritmes voorspeld wanneer een machine toe is aan onderhoud of mogelijk stil komt te staan. Op basis van de historie ontdekt je trends die het algoritme gebruikt om voorspellingen kunt doen. Zo kunnen storingen en stilstand worden voorkomen. Predictive maintenance is een belangrijk begrip binnen industrie 4.0 en hangt nauw samen met het Industrial Internet of Things (IIoT). Het IIoT dient als ‘data delivery’ netwerk waarna er, op basis van analyse, voorspellend onderhoud kan worden gepleegd.

Digital Twin

Een Digital Twin is een digitale kopie van jullie machines. De digitale en de ‘echte’ machine worden aan elkaar gekoppeld. Dankzij sensordata heb je in de digitale versie een heel goed en actueel beeld van de conditie van jullie machines. Hierdoor kunnen jullie problemen online analyseren zonder dat jullie machines daarvoor hoeven te worden stilgelegd. Dat scheelt een hoop kostbare downtime. Met simulatie kan een Digital Twin ook voorspellingen doen over de reactie van het systeem op bepaalde handelingen.